Giới thiệu

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của người học, Trường Đại học Ngoại thương triển khai thực hiện FTU Working Paper Series (FWPS). FWPS là nơi công bố các công trình nghiên cứu do sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Nhà trường thực hiện. Các bài viết là các nghiên cứu bước đầu trong các lĩnh vực có liên quan đến chương trình đào tạo của Nhà trường gồm kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính, ngân hàng, luật, ngôn ngữ và các lĩnh vực liên ngành khác.

Việc gửi bài viết, công trình nghiên cứu đăng tải trên FWPS sẽ tạo điều kiện cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Ngoại thương có cơ hội rèn luyện nâng cao viết và công bố các bài báo khoa học. Các bài viết được công bố tại FWPS cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên trong và ngoài trường. Đồng thời, FWPS còn là nơi khuyến khích trao đổi, chia sẻ thông tin, kết nối học thuật, đồng hành nghiên cứu nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng tới chuyển giao tri thức cho cộng đồng xã hội của người học. Ban Biên tập FWPS rất mong nhận được các bài viết, công trình nghiên cứu của các bạn sinh viên, học viên cũng như những ý kiến góp ý, chia sẻ về các bài viết để có thể tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các bài viết.    

Các bài viết được cập nhật liên tục trên website của FWPS tại địa chỉ: fwps.ftu.edu.vn. Các bài viết được công nhận là một công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 

Mọi thông tin xin liên hệ

Phòng Quản lý khoa học

Phòng 907, Tầng 9, nhà A, Trường Đại học Ngoại thương

Số 91, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

ĐT: (84-4) 32595158, ext: 231 / 236 / 238

Email: qlkh@ftu.edu.vn