No. 5

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THÔNG MINH TRONG GIAO...

Trần Thanh Tâm Sinh viên K58 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GẠO VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN...

Nguyễn Tuyết Ngọc Sinh viên K59 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thuỳ Trang, Đỗ...

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Nhật Ánh, Hà Thu Trà Giang Sinh viên K59 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại...

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM...

Phạm An Thiên, Phạm Hồng Hạnh Sinh viên K58 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LUẬT BẢO...

Nguyễn Thị Thư Sinh viên K57 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị Huyền Giảng viên...

XÁC LẬP QUYỀN TÁC GIẢ CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Nguyễn Lê Phương Lan Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH Ở VIỆT NAM VÀ MỘT...

Vũ Thị Thu Trang, Vũ Anh Thư Sinh viên K59 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN SÀN...

Lê Ngọc Minh, Hoàng Nguyễn Hiếu Nhi Sinh viên K59 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN TẠI NHẬT BẢN...

Chu Thị Minh Anh Sinh viên K56 Tiếng Nhật thương mại – Khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Phạm Hạnh Vân Sinh...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI KINH DOANH NÔNG SẢN TRÊN CÁC SÀN...

Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Anh Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...