No. 1

ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC GIÁ TRỊ, NHẬN THỨC RỦI RO TỚI Ý ĐỊNH...

Phạm Thị Hà Sinh viên K60 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đặng...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA TRƯỚC,...

Nguyễn Thị Nga Anh , Lê Nguyệt Hằng, Hoàng Minh Hiển, Nguyễn Phương Anh, Trần Đức Thắng Sinh viên K60 CTTT Quản trị Kinh doanh...

YẾU TỐ THÚC ĐẨY LỰA CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH...

Đoàn Khánh Linh , Phùng Thu Giang, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Kỳ Duyên, Vũ Song Hà Sinh viên K60 CTTT Quản trị Kinh doanh –...

SỰ THỎA MÃN VỀ HÀNH TRÌNH MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN CÁC NỀN...

Lại Minh Sang , Trần Nhật Lệ, Nguyễn Trúc Quỳnh Sinh viên K59 Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc...

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ĐẾN LƯỢNG PHÁT THẢI...

Nguyễn Yến Nhi , Võ Thị Thanh Thảo, Nguyễn Khánh Ngọc, Vũ Ngọc Thúy Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế...

KHO THỦY SẢN LẠNH: BÀI HỌC TỪ THÁI LAN VÀ KIẾN NGHỊ CHO ...

Nguyễn Thị Minh Tâm , Nguyễn Hải Thiện, Nguyễn Lê Minh,Bùi Phạm Anh Quân, Nguyễn Khánh Linh, Đỗ Kim Ngân Sinh viên K60 Kinh tế...

KINH NGHIỆM PHÁT HÀNH CBDC Ở SINGAPORE VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Trần Mai Linh, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Minh Phương, Trần Thị Diễm Quỳnh Sinh viên K60 Kinh tế Quốc...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH KẾT HÔN MUỘN CỦA GIỚI TRẺ...

Nguyễn Thị Minh Trang , Nguyễn Thị Trang, Phạm Đức Việt, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Việt Thành Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế -...

SỰ CHUYỂN DỊCH MÔ HÌNH JUST IN TIME TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19...

Hoàng Phúc Nam, Đoàn Thị Kim Anh, Mai Thành Hưng Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

PHÂN TÍCH ĐƠN XIN CẤP BẰNG SÁNG CHẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỔI MỚI DOANH...

Phan Thế Anh , Nguyễn Thu Hằng, Vương Trung Hiếu, Đặng Thu Phương, Nguyễn Đức Thảo, Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên K60 Kinh tế...