No. 6

PHÁP LUẬT HOA KỲ VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI...

Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh Sinh viên K55 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Trần Thị Thu...

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ TẠI...

Lâm Bảo Ngọc, Phạm Quỳnh Phương, Phạm Minh Hạnh, Nguyễn Thị Mai Ly, Nguyễn Thị Chung Anh Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc...

VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH...

Dương Thu Hằng, Vũ Nguyễn Hải Anh, Đoàn Thị Khánh Huyền Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và kinh doanh...

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG VƯƠNG QUỐC...

Phạm Thị Nhật Minh, Lâm Mỹ Phượng, Lê Ngọc Hoa Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

ẢNH HƯỞNG TIỀM NĂNG CỦA CPTPP ĐẾN XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ CỦA VIỆT NAM...

Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Quang, Lê Nhật Hoàng, Phí Mạnh Hùng, Khuất Vũ Ngọc Linh Sinh viên K58 CTTT Kinh tế -...

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG SẢN:...

Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Kim Phương Thủy, Hoàng Thị Thùy Dương, Lê Mỹ Hoa Sinh viên K58 CTTT Kinh tế - Viện Kinh tế và...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ KHI...

Chu Thị Mai Thảo, Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Tường Oanh Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế...

CPTPP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DỆT MAY...

Nguyễn Thu Hà, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thanh Huyền, Đỗ Phương Linh, Tống Phương Thảo, Nguyễn Thúy Thanh, Phạm...

XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU VIỆT NAM SANG ĐỨC TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP...

Nguyễn Thị Thu Giang, Đinh Thị Hồng Duyên, Đinh Hoàng Hải, Nguyễn Gia Bảo, Tô Thùy Linh, Lương Thúy Hiền Sinh viên K59 Tài chính...

CAM KẾT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG NÔNG SẢN TRONG UKVFTA VÀ...

Nguyễn Thu An, Nguyễn Thị Hải Băng, Đỗ Thị Thanh Hảo, Nguyễn Cao Nhật Minh, Trần Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thùy Sinh viên K59...