FTU Working Paper Series

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Nhà trường khuyến khích sinh viên viết bài và gửi đăng trên FTU Working Paper Series (FWPS) của Nhà trường.

Các thông tin chi tiết 

FTU Working Paper Series