No. 4

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ...

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Ngân, Doãn Minh Huyền, Ngô Ngọc Yến Nhi Sinh viên K58 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG TÚI THÂN THIỆN MÔI...

Nguyễn Dương Việt Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Nguyễn Bội Linh, Nguyễn Thùy Trang Sinh viên K58 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa...

VẤN ĐỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THÉP XUẤT KHẨU CỦA...

Bùi Việt Cường, Nguyễn Lê Hoài An, Phan Hà Trang, Trần Thị Phương Thảo, Lê Vũ Huy, Nguyễn Thị Khánh Linh Sinh viên K59 Kinh tế...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI TRỰC TUYẾN CỦA GEN...

Trần Thị Lan Anh, Trần Phan Nhật Hằng, Lê Thanh Thảo Sinh viên K58 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế...

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI LÊN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Nguyễn Bảo Anh Sinh viên K59 CLC Kinh tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

ĐỊNH NGHĨA VỀ VỐN XÃ HỘI VÀ THANG ĐO CỦA VỐN XÃ HỘI TRONG...

Phan Tuấn Phong, Bạch Thị Thảo Nguyên Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ...

Phạm Tiến Lực Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ...

Phan Trà My Sinh viên K56 - Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

KEIEIJUKU – MÔ HÌNH LIÊN KẾT VÀ ĐÀO TẠO DỰA TRÊN TRIẾT LÝ NHẬT...

Trần Khánh An, Đinh Ngọc Tuyết Mai, Vũ Thùy Linh, Đặng Vân Trang Sinh viên K57 CTTT - Quản trị kinh doanh - Khoa Quản...

MÔ HÌNH KINH DOANH D2C CỦA NIKE VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP...

Vũ Khánh Linh Sinh viên K57 - Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...