Vol. 2

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ TRÊN...

Trần Công Dũng, Nguyễn Hoàng Hưng Thành, Khương Anh Khôi Sinh viên K61 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại...

TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI ...

Trần Bảo Ngọc, Hoàng Ngọc Linh, Phùng Phương Lan Vy, Nguyễn Thị Chiến, Lê Thị Mai Linh Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế -...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH THÔNG QUA THỰC HÀNH ESG: HƯỚNG ĐI CHO...

Lê Phương Thảo Sinh viên K59 Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Phan...

NGHIÊN CỨU TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỰC HÀNH XANH HÓA TRONG CHUỖI...

Bùi Hồng Giang, Mai Hồng Ngọc, Nguyễn Thanh Hải, Trần Khánh Thương, Trần Thị Mai Đan Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại - Viện...

HIỆP ĐỊNH AKFTA VỀ XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM SANG HÀN QUỐC:...

Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Nguyễn Mai Khuê Sinh viên K60 CLC Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường...

SỰ THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA...

Lê Vũ Huy Sinh viên K59 Kinh tế Đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THUỘC TÍNH SẢN PHẨM TỚI QUYẾT ĐỊNH MUA...

Đoàn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoài Thương Sinh viên K59 - Tiếng Pháp thương mại – Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại Thương, Hà...

PHÂN TÍCH SWOT VỀ XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM...

Lê Phương Anh, Đỗ Tuấn Hưng Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại...

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH...

Ngô Kim Chi, Nguyễn Hà Phương, Phạm Trịnh Bảo Khang, Đặng Đình Hải Sinh viên K61 Kinh tế Đối ngoại – Viện Kinh tế và...

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN MUA TRƯỚC TRẢ SAU

Trần Tuyết Anh, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thanh Huyền, Lê Phương Linh, Hà Đức Việt Sinh viên K60 CTTT Kinh tế đối ngoại –...