No. 2

ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO KINH TẾ ĐẾN DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP...

Phạm Quỳnh Đan, Cao Thùy Linh Sinh viên K60 – Lớp 60D – Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại...

ỨNG DỤNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU THEO NHU CẦU VÀO NGÀNH...

Lê Thị Phương Thảo, Lê Phương Linh, Trần Phương Thảo, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Hà Thanh, Đỗ Phương Linh, Trần Ngọc Mai Khanh Sinh viên...

KHUNG LÝ THUYẾT CỦA NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUY VẾT NGUỒN GỐC...

Lê Phương Anh, Nguyễn Hoàng Song Trà, Hoàng Phan Hồng Thắm, Hoàng Châu Hà Uyên, Trần Ngô Gia Huy Sinh viên K60CLC Logistics và Quản...

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (EGOV4SD): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG...

Nguyễn Minh Phương, Trần Thị Quỳnh Chi, Lê Ngọc Hân, Lã Hương Ly, Trần Thị Yến Nhi Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế -...

FORECASTING VIETNAM’S FISHERY EXPORT VALUE USING HOLT–WINTERS EXPONENTIAL SMOOTHING

Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Minh Phương Sinh viên K60 – CLC Kinh tế quốc tế - Khoa kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại...

VẬN DỤNG MÔ HÌNH GENERALIZED DOUBLE DIAMOND TRONG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH...

Lê Trần Duy, Lềnh Mỹ Linh, Nguyễn Anh Huy, Lê Hiếu Ngân, Nguyễn Nhất Phát Sinh viên K62 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học...

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA ĐI THỰC TẾ DOANH NGHIỆP ĐẾN KỸ...

Nguyễn Xuân Hoa, Lâm Thanh Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Minh Thuận, Lưu Thu Hằng Sinh viên K60 – Kinh tế đối ngoại Trường...

THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – CHÂU Á

Trần Thị Trà My, Trịnh Thế Minh, Lương Hồng Thanh Nhã Sinh viên K61 - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại...

BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ MÔ HÌNH B2B Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT...

Nguyễn Lê Khôi, Nguyễn Phạm Minh Triết, Vương Túy Hiền, Đặng Nguyễn Hoàng Phương, Đỗ Xuân Thắng Sinh viên khóa K60 - Logistics và Quản...

NĂNG LỰC CẠNH TRANH TOÀN CẦU, LAO ĐỘNG TỰ KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU:...

Phạm Nguyễn Ngọc Diễm, Tạ Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Hà Anh Kiệt Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại...