No. 2

DÂN SỐ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TẠI CÁC...

Vũ Bích Loan, Vũ Việt Anh, Dương Quỳnh Nga, Nguyễn Quang Kháng Sinh viên K59 Kinh tế và phát triển quốc tế - Khoa Kinh...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TỚI LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ CO2 TẠI...

Hoàng Thị Trà My , Đoàn Kim Anh, Trần Kiều Mai Anh, Trần Thị Hoài, Trần Thị Huế, Phạm Ngọc Hà Trang Sinh viên K59...

TÁC ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI LÊN SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN CỦA...

Phạm Thị Khánh Ly, Trần Thiên Hương, Trần Minh Quang, Vương Quốc Anh, Nguyễn Tuấn Long Sinh viên K60 Quản trị kinh doanh – Khoa...

TẠO RA SỰ BỀN VỮNG TRONG VỐN XÃ HỘI BẰNG VIỆC NÂNG CAO PHONG...

Lưu Khánh Linh, Phạm Mai Linh Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương,...

SO SÁNH TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒNG CẢM VÀ KINH NGHIỆM XÃ HỘI TỚI Ý...

Hoàng Yến, Chử Ngân Anh, Nguyễn Thúy Ngân. Nguyễn Phương Khánh Sinh viên K58 CTTT Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HÌNH...

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Hà My, Nguyễn Phúc Nhị Thảo Sinh viên K59 CLC Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh...

NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH CỦA CÁC QUẢN LÝ KHÁCH SẠN...

Nguyễn Thị Hồng Lam, Bạch Hương Giang Sinh viên K58 CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại...

NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ HÀI LÒNG VÀ KẾT QUẢ HỌC...

Đào Phương Mai, Trần Ngọc Bảo Trâm, Phạm Vũ Phương Anh, Phạm Thị Phương Mai, Hà Kiều Anh Sinh viên K59 CLC Quản trị kinh...

TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG MUA SẮM KẾT HỢP GIẢI TRÍ (SHOPPERTAINMENT) ĐẾN HÀNH...

Bùi Lê Khánh Huyền, Hoàng Thị Huế, Lê Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Hồng Nhung Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế -...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC TỰ NGUYỆN TỚI HÀNH...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC TỰ NGUYỆN TỚI HÀNH VI CỦA NHÂN SỰ GEN-Z TẠI VIỆT NAM Lâm Bảo Ngọc,...