No. 5

ẢNH HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA...

Phạm Phương Linh Sinh viên K58 - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hương Giảng viên...

NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC DỰA TRÊN MÔ HÌNH...

Khuất Huyền Chi, Nguyễn Thu Hiền Sinh viên K59 CLC Kinh doanh quốc tế – Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

LƯU KHO HỖN HỢP TRONG KHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đỗ Thị Khánh Linh, Phạm Hoàng Giang, Phan Hoài Thu, Lê Khánh Uyên Anh 1 - LOG - K59, Logistics and Supply Chain Management Student Foreign...

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI...

Nguyễn Mỹ Tâm, Nguyễn Trang Linh, Hoàng Thanh Trúc, Nguyễn Phương Anh, Trần Trọng Hiếu, Phạm Gia Khánh Sinh viên Logistics và QLCCƯ –...

ỨNG DỤNG AI TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG CỦA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:...

Hoàng Ngọc Long , Nguyễn Trần Vân Anh, Nguyễn Tuấn Phong, Nguyễn Trúc Bình Nguyên, Huỳnh Thị Thu Trang, Chu Thục Trinh Sinh viên K59...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐẾN CẦU DU LỊCH CỦA...

Tạ Thị Mai Anh, Hà Phương Thảo Sinh viên K59 Kinh tế và phát triển quốc tế - Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học...

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP...

Lê Phương Trang Sinh viên K58 Luật Thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đinh Thị Tâm Giảng...

CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN PHI TRUYỀN THỐNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI...

Trịnh Đình Hưng , Nguyễn Quỳnh Hoa, Trịnh Thị Hoa Sinh viên K58 Luật Thương mại quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG: RỦI RO PHÁP LÝ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI...

Nguyễn Thị Minh Trang , Tăng Quỳnh Trang Sinh viên K60, Luật Thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM...

Bùi Vi Hoa , Trần Hồng Giang, Lê Vũ Huy Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...