No. 2

LÃNG PHÍ THỰC PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM: ĐÁNH...

Lê Thị Thảo My , Nguyễn Việt Thành Sinh viên K61 CLC Kinh Tế Đối Ngoại Trường Đại Học Ngoại Thương CSII, Thành phố Hồ Chí...

KHUNG PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG THÔNG MINH: NGHIÊN CỨU SO SÁNH...

Hồ Mai Ly , Nguyễn Li Li, Trịnh Gia Khanh, Trần Hà Nhật Mai, Nguyễn Đoàn Cao Nguyên Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại...

TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ CO2 TẠI...

Phạm Thị Lê , Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Uyên, Mã Thanh Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Ánh Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại...

VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU CÔNG NGHỆ CAO ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ...

Lê Huỳnh Tường Minh, Đỗ Mai Linh, Lê Mai Na, Nguyễn Quỳnh Như, Trần Lệnh Thiếu Long, Trần Phạm Quốc Minh, Ngô Quang Phú Sinh...

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Nguyễn Hoài Phong Sinh viên K59E, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM Nguyễn Thị Mai Giảng...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CÀ PHÊ CỦA SINH VIÊN...

Dau Thi Hang Nga , Trinh Thu Minh, Tran Diem Ngoc, Nguyen Thao Bao Ngan, Ngo Quang Phu K59 - Faculty of International Business Economics Foreign...

TỔNG QUAN TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN TÍCH, DIỄN GIẢI TẬP QUÁN THƯƠNG...

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Sinh viên K60 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, Hồ Chí Minh, Việt Nam Lê Hoàng...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỊCH VỤ MUA TRƯỚC TRẢ SAU ĐỐI VỚI...

Nguyễn Thuỳ Linh , Bùi Ngọc Anh, Nguyễn Thái Hải Hà, Nguyễn Hà Linh, Ninh Hoàng Vy Sinh viên K60 CTTT Quản trị Kinh doanh...

ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI MỘT...

Cao Thị Trâm Anh , Phạm Hồng Anh, Nguyễn Phương Chinh, Phùng Vũ Thùy Dương, Trần Thu Hằng, Đỗ Thị Thùy Linh Sinh viên K60...

ẢNH HƯỞNG CỦA MỐI QUAN TÂM CÁ NHÂN VÀ RÀNG BUỘC ĐẠO ĐỨC ĐẾN...

Nguyễn Lê Cẩm Tiên , Hoàng Hà Vy Sinh viên K61 CLC Kinh tế đối ngoại – Khoa Kinh doanh và Thương mại quốc tế Trường...