No. 4

NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN QUA PHƯƠNG PHÁP...

Phan Thị Nhật Phương, Vũ Thị Mỹ Hảo, Phạm Nguyễn Khánh Thương, Ngô Thị Huyền Trang Sinh viên K58B - Tài chính quốc tế Trường Đại...

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, HÀNH VI TRÁNH THUẾ VÀ TÌNH TRẠNG HẠN CHẾ TÀI...

Phạm Thị Ngọc Sang, Nguyễn Hoàng Yến Ly, Tạ Bích Phượng, Đào Minh Thư, Đỗ Ngọc Như Ý Sinh viên K58C - Kế toán -...

ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH THẬN TRỌNG TRONG KẾ TOÁN ĐẾN RỦI RO TRƯỢT GIÁ...

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Vân Anh, Trần Đặng Thy Mai, Ngô Thị Huyền Trang, Phan Tam Anh Sinh viên K58 - Tài chính quốc tế Trường...

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN KHẢ NĂNG KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH...

Nguyễn Hữu Duy Khánh, Lê Trần Vân Anh, Trương Tấn Đạt, Nguyễn Cảnh Kỳ, Nguyễn Đỗ Phương Như Sinh viên K59D - Kinh tế đối...

TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐẾN NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG TRONG LẬP...

Trần Ngọc Mai Thảo, Bùi Minh Ánh, Trần Tuấn Phát, Huỳnh Ngân Trang Sinh viên K59 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương,...

TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI...

Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Trần Phượng Uyên, Võ Nguyên Cẩm Nhung, Tường Thị Yến Linh Sinh viên K58, K59 - Kinh tế đối ngoại Trường...

ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG TRÊN NỀN TẢNG ONLINE ĐẾN LỰA...

Lê Minh Tâm, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Hoàng Mai, Trương Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Ngọc Trâm Sinh viên K58CLC1 - Quản trị kinh doanh...

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ GẮN...

Ngô Thành Danh, Bùi Ngọc Tâm Uyên, Nguyễn Đình Kim Chi, Nguyễn Tường Vy Sinh viên K59CLC1 - Quản trị kinh doanh quốc tế Trường Đại...

THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM HIỆN NAY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦ...

Bùi Trần Quốc Đạt Sinh viên K60CLC7 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA...

Nguyễn Lê Như Ý, Vương Kim Xuân, Trương Thị Yến Phi, Liêu Thị Yên Yên Sinh viên K60 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học...