No. 3

PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỔI CHUỖI CUNG ỨNG CỦA AGCO: BÀI HỌC ĐỐI VỚI NGÀNH...

Phạm Hương Ly, Bùi Thị Ngọc Bích, Trịnh Minh Anh, Bùi Duy Bách Sinh viên K60 – CLC Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh...

PHÂN TÍCH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA DỆT MAY TRONG CPTPP VÀ KHUYẾN...

Nguyễn Khánh Linh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương, Hà...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN (DTTS) ĐỐI VỚI VIỆT...

Vũ Thị Hoài Thương, Tạ Đăng Quang, Nguyễn Minh Đức, Vũ Ngọc Hà, Phạm Nguyễn Hoài Phương Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại...

KHÁM PHÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TẢI DU LỊCH ĐỐI VỚI HÀNH VI BỀN...

Trần Tuấn Hiệp, Nguyễn Hồng Ngọc Sinh viên K60 CLC Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THỜI TRANG VÀ...

Đinh Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Mai Anh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế &...

NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH THUẬN CẢ HAI TAY TRONG ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP...

Mạc Thúy Ngân, Trần Tố Quyên, Dương Hương Giang, Trịnh Thị Tiểu Mai, Phan Hà Lê Sinh viên K60 – Quản trị kinh doanh -...

ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI ĐẾN ĐỔI MỚI THANH ĐẠM TRONG CÁC...

Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Chúc Mai, Nguyễn Hương Giang Sinh viên K61 - Quản trị Kinh doanh quốc tế...

ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP ĐẾN NHẬN THỨC VỀ HÌNH...

Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Yến Nhạn, Trần Phương Linh Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA KHO HÀNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG...

Trần Minh Nguyệt, Cù Thảo Ly Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường Đại học...

THUẾ CARBON Ở CÁC NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á – ĐỀ XUẤT ...

Đỗ Quỳnh Trang, Trịnh Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phạm Linh Vân, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Vũ Huyền Trang Sinh viên K60 – CLC Kinh tế...