ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA KHO HÀNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA AMAZON VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

0
76

Trần Minh Nguyệt, Cù Thảo Ly
Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hà My, Trần Khánh Linh, Đoàn Thanh Xuân
Sinh viên K60 CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Phan Thế
Sinh viên K61 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Yến
Giảng viên Bộ môn Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Thị trường tự động hóa nhà kho trên thế giới đang tăng trưởng nhanh chóng sau đại dịch COVID 19, khi mà việc kinh doanh của các sàn thương mại điện tử lớn bùng nổ. Dù đã áp dụng hệ thống robot và phần mềm quản lý vào các nhà kho trong nước, các tập đoàn thương mại điện tử Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp với xu hướng tự động hóa nhà kho trên toàn cầu. Mục đích của tác giả là tìm hiểu phân tích quá trình áp dụng tự động hóa vào nhà kho của Amazon qua các năm bằng cách thu thập dữ liệu từ các tài liệu của công ty cùng với những nghiên cứu trước đây. Thông qua phương pháp định tính các nguồn thứ cấp, nhóm tác giả khám phá phương pháp áp dụng các robot và phần mềm quản lý kho hàng tự động, thậm chí là trí tuệ nhân tạo , tại các nhà kho của Amazon. Từ đây, nhóm nghiên cứu đưa ra những đề xuất để cải thiện việc quản lý kho hàng cho các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam để thành công áp dụng công nghệ tự động hóa làm gia tăng năng suất của các nhà kho trong nước.
Từ khoá: Amazon, Thương mại điện tử, Tự động hóa nhà kho.

Abstract
The world’s warehouse automation market size is growing rapidly after the COVID 19 pandemic, when the business of major E-commerce platforms boomed. Despite having applied robot systems and management software to domestic warehouses, Vietnamese e-commerce corporations are still having difficulties keeping up with the global trend of warehouse automation. The author of this study aims to analyze the process of applying automation to Amazon’s warehouses over the years by collecting data from company – published documents along with previous research. Through the qualitative method of secondary sources, the authors explored the methods of applying robots and automated warehouse management software, even AI, at Amazon warehouses. From there, the research team made recommendations on improving warehouse management for Vietnamese e-commerce companies to successfully apply automation technology and increase the productivity of domestic warehouses.
Keywords: Amazon, E-commerce, Warehouse automation.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments