THUẾ CARBON Ở CÁC NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á – ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

0
113

Đỗ Quỳnh Trang, Trịnh Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phạm Linh Vân, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Vũ Huyền Trang
Sinh viên K60 – CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thu Hằng
Giảng viên Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Trước những thách thức do biến đổi khí hậu đặt ra và các mục tiêu khí hậu trên toàn thế giới, việc tìm kiếm các chính sách khí hậu hiệu quả đang ngày càng trở nên cấp thiết. Định giá carbon, đặc biệt là dưới hình thức thuế carbon, đang ngày một thu hút được sự quan tâm của thế giới. Thông qua nghiên cứu định tính sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy,bài viết này xem xét việc sử dụng luật thuế carbon ở châu Á và Liên minh châu Âu, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nó trong bối cảnh giảm phát thải carbon. Nghiên cứu này cho thấy rằng với chiến lược phù hợp, thuế carbon có thể là một công cụ hiệu quả để giảm lượng khí thải carbon. Dựa trên phân tích kinh nghiệm nước ngoài và tính khả thi trong ứng dụng tại Việt Nam, một số khuyến nghị cụ thể cho việc thực hiện thuế carbon được đề xuất.
Từ khóa: Thuế carbon, chính sách thuế, Việt Nam

Abstract
In view of the challenges posed by climate change and the increasingly ambitious climate targets around the world, the search for effective climate policy instruments is gaining momentum. Carbon pricing, particularly in the form of a carbon tax, has garnered growing interest. Through qualitative research using secondary data from reliable sources, this study examines the use of carbon taxing laws in Asian and European Union, assessing its applicability and efficacy in the context of reducing carbon emissions. This research finds that with the right strategy, carbon tax can be an effective tool for reducing carbon emissions. Drawing from the analysis of foreign experiences and the application feasibility for Vietnam, some specific recommendations for the implementation of carbon tax are proposed.
Keywords: Carbon tax, Tax policy, Vietnam

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments