No. 1

VAI TRÒ CỦA NỮ GIỚI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CHÂU Á...

Phạm Thị Nguyệt, Trịnh Thị Liên, Đặng Thùy Linh, Nguyễn Trà My, Đỗ Duy Tiến Sinh viên K59 Kinh tế và Phát triển quốc tế...

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA...

Đào Thị Hồng Hạnh, Trịnh Xuân Dũng, Lê Thị Hồng Minh Sinh viên K59 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại...

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC LOGISTICS XANH CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC...

Lê Vũ Huy Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

Tống Phương Thảo, Hán Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Phương Thảo, Phạm Hà Trang, Phạm Mai Phương Sinh viên K59 CLC Kinh tế đối ngoại - Viện...

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐỀ...

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Vũ Phương Thảo, Nguyễn Khánh Linh, Kiều Nguyễn Tuyết Mai, Phạm Ngọc Nhã Uyên, Nguyễn Ngân Khanh Sinh viên K59 CLC...

TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – VƯƠNG...

Bùi Nguyễn Hòa An, Nguyễn Diệu Linh, Cao Sơn Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CỦA NHẬT BẢN ÁP DỤNG VỚI MẶT HÀNG GỐM...

Phạm Hà Trang, Bùi Thị Khánh Hòa, Lại Thị Mỹ Linh Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh...

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VIỆT NAM DƯỚI “BẦU TRỜI MỞ ASEAN”

Nguyễn Ngọc Hữu Phước , Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Lam Bình, Cao Lê Bảo Ngọc, Vũ Quang Hiếu Sinh viên K59 CLC Kinh tế đối ngoại...

PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH...

Hoàng Phúc Nam, Phạm Trương Thục Anh Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO NGÀNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM...

Nguyễn Thị Khánh Huyền, Đỗ Thị Vân Hồng, Trần Khánh Duyên Sinh viên K60 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế...