Năm 2021

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN...

Dương Thùy Linh , Nguyễn Phương Ngân, Trần Mỹ Hiếu Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NEURAL NETWORK TRONG XÁC ĐỊNH CẢM XÚC KHÁCH HÀNG TRỰC...

Mẫn Đức Bình Minh Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Vương...

THAM VẤN HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI...

Phạm Nguyễn Ngọc Thư, Phạm Yến Linh, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Hoàng Bảo Vy Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh...

ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN...

Phạm Hồ Nhất Phương, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Lan, Võ Anh Nhựt Minh, Đinh Thị Thư Sinh viên K57A - Quản trị kinh doanh...

PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ TẠI...

Đặng Phương Chi Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thuý...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN...

Bùi Minh Phương Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO ...

Trần Thị Thuỳ Linh Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Hoàng...

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:...

Nguyễn Thanh Hiền, Kiều Hà Châu, Nguyễn Hà Vân, Thân Thị Thảo Vân Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI...

La Thị Tuyết Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê Thu...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH TRẠNG NGHIỆN MẠNG XÃ HỘI Ở NGƯỜI...

Trần Phương Linh, Đặng Việt Hùng Sinh viên K58 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà...