THAM VẤN HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM

0
363

Phạm Nguyễn Ngọc Thư, Phạm Yến Linh, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Hoàng Bảo Vy
Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế>
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ThS. Lý Ngọc Yến Nhi
Giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay, tham vấn học tập được chứng tỏ là một cách hiệu quả để cải thiện toàn diện các kỹ năng của sinh viên. Mặc dù các chương trình tham vấn học tập đang trở nên rất phổ biến trong giới học tập và cao đẳng nước ngoài bởi nó có những ưu điểm đáng kể, nhưng khả năng áp dụng tham vấn học tập vào chương trình học tập của Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Thông qua nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu thứ cấp, nhóm tác giả đưa ra những kiến thức cơ bản về tham vấn và tham vấn học tập, từ đó chỉ ra tác động tích cực to lớn của phương pháp này trong giáo dục. Bài báo cũng chỉ ra tầm quan trọng của tham vấn học tập thông qua việc đưa ra thành công của phương pháp này tại một số trường đại học ở nước ngoài. Vì vậy, việc có một cái nhìn tổng quan về tham vấn học tập trong giáo dục đại học, từ đó từng bước áp dụng vào giáo dục ở Việt Nam là một đề xuất cần thiết trong tình hình hiện nay.

Từ khóa: tham vấn, tham vấn học tập, giáo dục đại học, tham vấn đồng cấp.

Abstract

Today, academic coaching proves to be an effective way to improve students’ skills. Although academic coaching programs are becoming greatly popular among foreign academics and colleges since it has such significant advantages, the applicability of coaching to Vietnam’s study program has not yet been thoroughly studied. Thereby, through researching and synthesizing secondary data, the authors provide an overview of coaching and academic coaching, thereby showing the great positive impact of this method in education. The article also points out the importance of academic coaching by providing the success of the method at some universities abroad. Therefore, having an overview of coaching in higher education to gradually apply to education in Vietnam is a necessary solution in the current situation.

Keywords: coaching, academic coaching, higher education, peer coaching.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments