BÀI VIẾT

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH UKVFTA ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU TỪ...

Nguyễn Anh Dũng, Mai Sơn Tùng, Phạm Thị Bích Hằng , Phạm Khánh Linh Trang Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO...

Nguyễn Vân Anh , Lâm Minh Chi, Phan Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Nhung, Đỗ Thuỷ Tiên Sinh viên K59 CLC Kinh tế Đối ngoại...

Proposal for Vitalization of Public Transportation to Improve Air Pollution in Vietnam – Focus...

Geonnam Han · Yeeun Lee Abstract The research that collaborated with FTU (Foreign Trade University) students in Vietnam, was focused on the air pollution problem...

A Solution to Vietnam’s Waste Problem : Focusing on waste segregation and method of...

Seongin Choi & Nayeon Ko Abstract Vietnam’s rapid economic growth has led to a surge in waste emissions. After implementing the Doi Moi economic reform and...

Analysis of the GVC Expansion Effect on Mekong River Economies through ODA under the...

Sangbeom Lee & Jeongin Yook Handong Global University, Pohang, Republic of Korea Abstract The COVID-19 pandemic poses risks for Korea due to its export dependence and...

Sustainable Development of Vietnam through Korea-Vietnam Cooperation

Hwapyeong Lee & Hyunsu Kim Handong Global University Abstract This project aims to joint growth between Korea and Vietnam through the smart factory in Vietnam and the...

LOGISTICS BÊN THỨ BA Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:...

Nguyễn Hạnh Hương, Hoàng Phương Anh , Bùi Thu Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Hà Chi Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại...

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT...

Nguyễn Đức Thảo , Lê Thị Hoàng Yến, Tạ Thuý Quỳnh, Lê Thảo Linh, Đinh Ngọc Minh Sinh viên K60 CLC Kinh tế - Viện...

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH NHU CẦU VÀNG CỦA VIỆT NAM: PHÂN TÍCH...

Ngô Lê Mai , Đỗ Mai Khanh, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Nga, Đoàn Thị Thuý Quỳnh Sinh viên K60 CLC...

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA EVFTA VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC TRONG VIỆC QUYẾT...

Bách Nguyễn Huyền Anh , Bùi Lê Thành An, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Minh Hiếu, Vũ Minh Bảo Khánh, Lê Hiếu Ngân Sinh viên K60...