BÀI VIẾT

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THIẾU KHO LẠNH CHO XUẤT KHẨU NÔNG SẢN Ở VIỆT...

Nguyễn Khánh Linh , Dương Tiến Đạt, Vũ Nguyễn Thu Trang, Phạm Tiến Long, Dương Anh Tú, Trần Hoàng Mai K59 Logistics và Quản lý...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC...

Nguyễn Thị Thủy Sinh viên K57 Kế toán kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê...

TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG XANH Ở CÁC...

Lê Trần Khánh Ngọc , Đào Ngọc Quỳnh Anh, Ngô Minh Anh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại...

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN...

Dương Thùy Linh , Nguyễn Phương Ngân, Trần Mỹ Hiếu Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở...

KHỦNG HOẢNG CĂN TÍNH VÀ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC BẢN THÂN CỦA GEN Z...

Hồ Huỳnh Minh Thư , Trần Thị Phương Thảo, Lương Ngọc Khánh Trang, Hà Nhật Anh Thư, Ngô Nguyễn Thư Hương Sinh viên K60 CLC...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHÂN LOẠI RÁC THẢI NHỰA VÀ...

Trịnh Ngọc Thanh , Nguyễn Thị Ngọc, Vương Thủy Quỳnh, Hoàng Thu Trang Sinh viên K59 Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NEURAL NETWORK TRONG XÁC ĐỊNH CẢM XÚC KHÁCH HÀNG TRỰC...

Mẫn Đức Bình Minh Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Vương Thị Thảo Bình Ban Quản lý Khoa học và...

THAM VẤN HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI...

Phạm Nguyễn Ngọc Thư , Phạm Yến Linh, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Hoàng Bảo Vy Sinh viên K61 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại,...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM...

Bùi Hồng Giang , Nguyễn Huyền Trang, Trần Vũ Trà My, Mai Hồng Ngọc, Nguyễn Thanh Hải Sinh viên K60 – Kinh tế đối ngoại...

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CANADA TRONG...

Bùi Thị Thảo Vân , Mai Thị Minh Thư, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thu Hiền Sinh viên K59 -Tài chính...