BÀI VIẾT

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG...

Cù Thị Minh Hằng Sinh viên K57 – Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị Phương...

ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI...

Trương Nguyễn Thuỳ Dương , Vương Bảo Ngọc, Nguyễn Trần Phượng Uyên, Nguyễn Ánh Ngọc, Mai Nữ Song Ngân Sinh viên K59 CLC Kinh tế...

ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN GIÁO DỤC LÊN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG...

Nguyễn Vân Anh , Lâm Minh Chi, Hoàng Ngọc Lan, Phan Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Xuân Minh Thảo Sinh viên K59 CLC Kinh...

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐẾN...

Lê Thị Thanh Nhàn , Nguyễn Thị Nhật Minh, Nguyễn Cẩm Nhung, Bùi Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo Sinh viên K60 – Kinh tế...

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CROSS-DOCKING CỦA WALMART VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nguyễn Quỳnh Chi , Nguyễn Bình Minh, Lê Hải Bình, Nguyễn Ngân Anh, Cầm Nguyễn Minh Ánh Sinh viên K59 CLC Kinh tế - Viện...

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ...

Cao Thị Phương Anh Sinh viên K57 Kế toán kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU...

Lại Hợp Văn Minh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng May, Bùi Thị Ngọc Mai Sinh viên K60 Kinh tế -...

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI...

Nguyễn Ngọc Hùng Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương,...

ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – VƯƠNG QUỐC...

Nguyễn Bá Minh Đức, Trần Phương Anh, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Hằng, Vũ Minh Quân Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại Trường Đại...

RÀO CẢN PHI THUẾ VỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG EU CỦA VIỆT NAM...

Nguyễn Minh Trang , Đoàn Thị Kim Anh, Mai Thành Hưng, Nguyễn Thị Vân Trang, Lương Hiền Minh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối...