No. 3

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA STARBUCKS VÀ...

Lê Phương Linh, Phạm Thùy Duyên, Nguyễn Lương Hải Anh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh...

HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG CỦA HOẠT ĐỘNG E-LOGISTICS CỦA SHOPEE TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Minh Đức , Lê Thị Khánh Hòa, Phạm Quỳnh Anh, Lee Byung Hyuk, Trần Ngọc Châu Sinh viên K60 CLC Kinh tế Đối ngoại...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAO...

Hà Đăng Bảo Minh Sinh viên K59 Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học...

GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN XANH CHO GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI – NGHIÊN CỨU...

Phạm Thuỳ Duyên , Lê Phương Linh, Lê Thị Phương Thảo, Lê Ngân Hà, Trần Phương Thảo, Vũ Thu Hiền Sinh viên K60 CLC Kinh...

VAI TRÒ TRUNG GIAN ĐIỀU TIẾT CỦA CÁC KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP TRONG MỐI...

Thuong Tran , Linh Phuong, Dan Thai Sinh viên K59 CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO PHÂN TÍCH DỰ BÁO TRONG...

Trần Ngọc Anh , Ngô Phương Anh, Nguyễn An Bình, Lê Cẩm Bình, Đinh Thị Minh Phương Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại...

TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ SỐ ĐẾN GIẢM PHÁT THẢI CARBON Ở CÁC NƯỚC...

Bùi Thu Trang , Nguyễn Thị Huyền Trang, Bùi Trung Đức Sinh viên K60 Viện Kinh tế và Kinh Doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại...

TIÊU CHUẨN ASEAN VỀ HẠT CÀ PHÊ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT...

Khuất Thị Minh Anh , Đỗ Thu Hoài, Trần Thị Mã Kim, Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Ngọc Lan Nhi, Hoàng Khánh Huyền Sinh viên K59...

HOW CAN CLIMATE CHANGE EXPOSURE AFFECT BANK PERFORMANCE? THE ROLE OF REGULATORY QUALITY

Lưu Ngọc Lan Sinh viên K60 Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Ngọc Hà Sinh viên K60 Khoa...

CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO THÔNG QUA DỊCH VỤ GIAO HÀNG CỦA...

Nguyễn Mai Phương, Lê Minh Châu, Phạm Hải Quyên, Đỗ Lê Hà My, Nguyễn Lê Mai Trang Sinh viên K60 Luật Kinh doanh quốc...