No. 6

KHẢO SÁT TOÀN DIỆN VỀ KỸ THUẬT HỌC SÂU VÀ HỌC MÁY TRONG DỰ...

Lưu Đoàn Anh Thi, Lê Thúy An, Lương Đinh Linh Chi Sinh viên K60 - Tài chính quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại...

CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG: VAI TRÒ CỦA MỨC THU...

Nguyễn Linh Chi Sinh viên K61B - K61 - Tài chính quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh Hồ...

DOANH NGHIỆP LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19? VAI TRÒ...

Đặng Trúc Giang, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Tuyền, Lê Nguyễn Anh Thư Sinh viên K60CLC3 - K60 - Tài chính quốc tế Trường Đại học...

KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG CỦA MÔ HÌNH POLICY GRADIENT PORTFOLIO: CẤU TRÚC HỌC SÂU...

Võ Minh Hiếu Sinh viên K59 CLC Tài chính quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh Lê Trung Thành Giảng...

PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG: VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA THỂ CHẾ

Nguyễn Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Thanh Trúc, Vũ Ngọc Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Nhã Quyên, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Sinh viên K60 Kinh tế đối...

PHÂN TÍCH SO SÁNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA VÀ...

Bùi Minh Quân, Nguyễn Thị Mỹ Tâm, Phạm Phương Thảo, Phan Minh Tuệ Sinh viên K59 – CLC5 Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại...

TÁC ĐỘNG CỦA KIẾN THỨC TÀI CHÍNH LÊN SỰ THỎA MÃN VỀ TÀI CHÍNH...

Đỗ Mạch Kiều Oanh, Nguyễn Phương Mai, Trần Ngọc Mai, Nguyễn Thị Tú Anh, Lê Nguyễn Minh Thơ Sinh viên K61 – K61C Kế toán...

MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH...

Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Đoàn Thị Thanh Hằng, Huỳnh Khởi Nhiên, Nguyễn Ngọc Thảo Ngân, Nguyễn Khánh Tường Ngân Sinh viên K60 – CLC1 Quản...

VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA ICT ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH QUỐC...

Trịnh Hoàng Oanh, Phạm Thạch Anh Sinh viên K60 – K60F Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí...

ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH TRUNG THỰC THÔNG TIN BCTC DỰA TRÊN Ý KIẾN KIỂM...

Lê Thị Kim Liên, Trần Tiến Phúc, Nguyễn Thị Bích Như, Nguyễn Trần Tường Vi, Đặng Quốc Đăng Khoa Sinh viên K60 - Lớp K60C...