No. 4

TĂNG TRƯỞNG XANH Ở CÁC QUỐC GIA CHÂU Á: VAI TRÒ CỦA ĐẦU...

Nguyễn Thái Nguyên, Lê Thị Cẩm Ly, Thái Nhật Huy, Huỳnh Phan Hoài Hạ, Phan Thế Thùy Linh Sinh viên K60 – Lớp K60D -...

BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TẠI CÁC QUỐC GIA CHÂU Á: VAI TRÒ CỦA...

Trần Ngọc Quỳnh Giang Sinh viên K60 – Lớp K60E - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP....

LOGISTICS TOÀN CẦU TRONG BỐI CẢNH XUNG ĐỘT KHU VỰC: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH...

Hoàng Đức An, Phạm Khánh Linh Trang, Vũ Quốc Trung, Trần Hữu Tâm, Nguyễn Hương Giang, Lê Thu Hà Sinh viên K60 - Kinh tế...

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI...

Huỳnh Thị Bích Phượng, Đặng Trà My, Lê Đỗ Phương Mai, Hồ Ngọc Khuê Sinh viên K60F - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường...

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÓ THÚC ĐẨY TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI? NGHIÊN CỨU...

Lương Thắng Kiệt Sinh viên K61A Quản trị kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ...

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI TRUNG NGUYÊN LEGEND

Phạm Phương Thảo, Nguyễn Khánh Linh, Trần Phương Thanh, Trần Phương Thảo, Thạch Hà Trang, Vũ Kiều Trân Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối...

THỰC HÀNH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS CỦA...

Nguyễn Phạm Linh Vân, Đỗ Quỳnh Trang, Trịnh Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Vũ Huyền Trang, Chu Đặng Phương Thảo K60 International Business...

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ VIỆC LÀM: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA...

Trương Lê Thảo Ngân, Vũ Nguyễn Kiều Vân, Lâm Nguyễn Như Nguyện, Nguyễn Thảo Nguyên Sinh viên K60 Quản trị Kinh doanh quốc tế Cơ sở...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG QUA TẦN SỐ VÔ TUYẾN (RFID) TRONG LOGISTICS...

Ngô Lê Mai, Nguyễn Thị Tố Như, Lương Thị Minh Huyền, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thùy Linh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối...

CHIẾN LƯỢC CẢNG XANH Ở CÁC QUỐC GIA VEN BIỂN: NGHIÊN CỨU VỀ TRUNG...

Bùi Thu Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang, Bùi Lê Thành An Sinh viên K60 Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại...