No.3

GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP: KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT...

Vi Quý Vương, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đỗ Hoàng Phương Nhi Sinh viên CTTT KT - K57 – Viện KT & KDQT Trường...

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA GIÀY THỂ THAO CỦA SINH VIÊN

Nguyễn Xuân Tùng Sinh viên Kinh tế đối ngoại - K53 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Hương...

TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ THU HÚT NGƯỜI HỌC: NGHIÊN...

Ngô Phương Anh Sinh viên CTTT KT - K56 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Trần Thu Trang Giảng viên...

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU...

Nguyễn Hương Giang Sinh viên CTTT KT - K58 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Trần Thu Trang Giảng viên...

TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ: ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU,...

Nguyễn Trang Anh, Nguyễn Hương Giang, Phùng Trang Linh, Đỗ Hoàng Phương Nhi Sinh viên CTTT KT - K57 – Viện KT & KDQT Trường Đại...

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TÁC...

Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thùy Linh Sinh viên CTTT KT - K58 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN GỐC FDI ĐẾN TÌNH HÌNH VIỆC LÀM TẠI VIỆT...

Bùi Tùng Dương, Nguyễn Phương Thảo, Lê Hồ Anh Thư Sinh viên CTTT KT - K57 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương,...

ĐỘ PHÂN MẢNH CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN TỰ CÓ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH...

Dương Hoàng Anh Sinh viên Khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam Vũ Hoài Linh Sinh viên CTTT KT - K56 – Viện KT...

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÓM CẢNG BIỂN QUỐC TẾ LỚN TẠI VIỆT NAM...

Vương Nguyên Anh Sinh viên CLC Logistics & QLCCƯ - K57 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam  Đỗ Hoàng...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT...

Đỗ Hoàng Phương Nhi, Đào Trang Nhung Sinh viên CTTT Kinh tế - K57 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...