No. 4

VẬN DỤNG MÔ HÌNH TAM GIÁC GIAN LẬN TRONG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ...

Đỗ Thị Ngọc Thùy , Phạm Thạch Anh, Tạ Thị Hương, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Minh Nhật Sinh viên K60 chuyên ngành Kinh tế đối...

TÁC ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM BAN KIỂM SOÁT ĐẾN...

Thi Hoàng Anh, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Võ Quỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ An Sinh viên K60 chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế Trường...

TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN KHẢ NĂNG GIAN LẬN CỦA BÁO...

Nguyễn Thị Tuyết Minh , Trương Nhật Phương Trúc, Nguyễn Minh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Phương, Lê Diễm Quỳnh Sinh viên K60C - Kế toán...

ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐẾN CHẤT...

Nguyễn Thanh Vân , Lê Gia Hân, Lê Thị Thanh Bình, Phan Thị Khánh Hòa, Lưu Quang Duy Sinh viên Kế toán kiểm toán -...

CIRCULAR ECONOMY TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN VIETNAM – A ROADMAP TO ACHIEVING...

Nguyễn Phạm Linh Vân , Đỗ Quỳnh Trang, Vũ Huyền Trang, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Đào Linh Giang, Bùi Duy Bách, Cao Sơn Tùng Sinh...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH UKVFTA ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU TỪ...

Nguyễn Anh Dũng, Mai Sơn Tùng, Phạm Thị Bích Hằng , Phạm Khánh Linh Trang Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO...

Nguyễn Vân Anh , Lâm Minh Chi, Phan Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Nhung, Đỗ Thuỷ Tiên Sinh viên K59 CLC Kinh tế Đối ngoại...

PROPOSAL FOR VITALIZATION OF PUBLIC TRANSPORTATION TO IMPROVE AIR POLLUTION IN VIETNAM – FOCUS...

Geonnam Han · Yeeun Lee Abstract The research that collaborated with FTU (Foreign Trade University) students in Vietnam, was focused on the air pollution problem...

A SOLUTION TO VIETNAM’S WASTE PROBLEM : Focusing on waste segregation and method of...

Seongin Choi & Nayeon Ko Abstract Vietnam’s rapid economic growth has led to a surge in waste emissions. After implementing the Doi Moi economic reform and...

ANALYSIS OF THE GVC EXPANSION EFFECT ON MEKONG RIVER ECONOMIES THROUGH ODA UNDER THE...

Sangbeom Lee & Jeongin Yook Handong Global University, Pohang, Republic of Korea Abstract The COVID-19 pandemic poses risks for Korea due to its export dependence and...