No. 5

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỚI KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG...

Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Hạnh Hương, Lê Thị Khánh Hòa Anh 06 - K60 - CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG CỦA THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU (TRỤ CỘT 2) ĐẾN...

Ngô Lê Mai, Nguyễn Thị Tố Như, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Minh Trang Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại...

ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT CHÍNH TRỊ ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ...

Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Vân Anh, Trần Thị Thanh Duyên, Ngô Thị Hiếu, Trần Công Khải Sinh viên K60C - Kế toán Kiểm...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU...

Nguyễn Thanh Tâm, Trần Ngọc Trâm K60 – Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh Trương Bích...

VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ XANH TRONG MỐI QUAN HỆ...

Nguyễn Đăng Khoa, Trần Ngọc Quỳnh Giang K60 – Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh Trương...

HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG CỦA GEN Z KHI XEM LIVESTREAM TRÊN TIKTOK:...

Nguyễn Hải Vi, Lữ Ngọc Mai Hiền Sinh viên K60E - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí...

VẤN ĐỀ LOẠI TRỪ CÔNG ƯỚC VIÊN VỚI TƯ CÁCH LUẬT ÁP DỤNG RA...

Phạm Hoàng Thục Đoan, Lê Diệu Anh, Nguyễn Phương Nhã Đoan, Dư Thoại Ngọc Sinh viên K59 - CLC6 Kinh tế đối ngoại Trường Đại học...

THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT...

Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Việt Thành, Hoàng Quốc Việt Sinh viên K59 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương...

CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH...

Võ Quốc Chí , Nguyễn Thị Hồng My Sinh viên K60 – Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ...

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC QUỐC GIA CHÂU Á: VAI TRÒ TRUNG GIAN...

Trần Hoàng Tấn , Nguyễn Hoàng Anh, Trần Khánh Ly, Huỳnh Diệu My, Trần Như Ngọc Sinh viên K60 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại...