No. 4

ỨNG DỤNG XE ÔM VÀO GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Phương Thảo , Cao Thu Hiền Sinh viên K60 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại...

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ ĐIỂM LẤY HÀNG TRONG GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI

Trần Thị Diệu Quỳnh , Trần Thiên Phú, Trần Đức Anh, Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Hương Giang Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại -...

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG GIAO THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN Ý...

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , Bùi Minh Khuê, Nguyễn Thị Khánh Linh, Bùi Thị Minh Thu, Nguyễn Quý Dương Sinh viên K59 Khoa Kinh tế...

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT...

Hán Thị Quỳnh Hương , Đỗ Phương Linh, Lê Thị Phương Linh, Nguyễn Phương Thảo Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ CÔNG BỀN VỮNG TẠI CÁC NƯỚC ĐANG...

Nguyễn Đặng Quỳnh Anh Sinh viên K60 CLC Kinh tế Đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại...

THỰC TRẠNG THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ SỰ THAY ĐỔI NHÀ CUNG CẤP...

Hoàng Thị Minh Hạnh, Tạ Hồng Ngọc, Lê Thị Cẩm Chi, Trần Thiên Hương, Phạm Thị Trúc Quỳnh Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại...

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THIẾU KHO LẠNH CHO XUẤT KHẨU NÔNG SẢN Ở VIỆT...

Nguyễn Khánh Linh , Dương Tiến Đạt, Vũ Nguyễn Thu Trang, Phạm Tiến Long, Dương Anh Tú, Trần Hoàng Mai K59 Logistics và Quản lý...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM...

Bùi Hồng Giang , Nguyễn Huyền Trang, Trần Vũ Trà My, Mai Hồng Ngọc, Nguyễn Thanh Hải Sinh viên K60 – Kinh tế đối ngoại...

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CANADA TRONG...

Bùi Thị Thảo Vân , Mai Thị Minh Thư, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thu Hiền Sinh viên K59 -Tài chính...

ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN GIÁO DỤC LÊN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG...

Nguyễn Vân Anh , Lâm Minh Chi, Hoàng Ngọc Lan, Phan Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Nhung, Hoàng Xuân Minh Thảo Sinh viên K59 CLC Kinh...