No.1

TÁC ĐỘNG CỦA CHỨNG THỰC NGƯỜI NỔI TIẾNG LÊN Ý ĐỊNH MUA HÀNG CỦA...

Nguyễn Hà My Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI: THỰC TIỄN TỪ SINH VIÊN...

Nguyễn Thu Hà Sinh viên K56 Tiếng anh thương mại – Khoa Tiếng anh thương mại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thúy...

NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC THÔNG MINH CẢM XÚC CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH DỊCH VỤ...

Đỗ Quang Hiếu, Hà Việt Anh, Nguyễn Hà An Sinh viên K59 Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại...

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA CÔNG...

Nguyễn Đức Dũng Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIVE-STREAM ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM CỦA KHÁCH...

Nguyễn Linh Chi Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Tăng...

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA...

Trần Thị Len Sinh viên K56 Quản trị Kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU...

Bùi Thùy Ngân Sinh viên K56 – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Tóm tắt Xiaomi là thương hiệu không...

NGHIÊN СỨU СÁС YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG СỦА KHÁСH...

Trần Linh Ngọc Sinh viên K56 – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Tóm tắt Ngân hàng Thương mại Cổ...

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TRẢI NGHIỆM HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN...

Bùi Đình Phú , Chử Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Trần Diệu Linh Sinh viên K58 CLC Quản trị kinh doanh...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC...

Hoàng Phương Thảo Sinh viên K56 CTTT Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Trần...