No.2

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH PHÁP...

Trần Thu Hồng Sinh viên K56 Tiếng Pháp thương mại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đỗ Thị Thu Giang Giảng viên Khoa Tiếng...

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TIÊU...

Lê Nhựt Hào, Phạm Thị Thu Hằng Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Abstract In the context of...

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG RƯỢU BIA CỦA SINH VIÊN TẠI...

Phan Văn Khoa, Đàm Huy Thông, Hoàng Vĩnh Long Sinh viên K56 Tài chính quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP....

ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ...

Mai Thị Diệu Linh1, Lê Thị Diệu Linh, Âu Ái Inh Sinh viên K56 Tài chính quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương...

ẢNH HƯỞNG CỦA MARKETING MIX (7Ps) ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI...

Lê Phan Tuấn Anh Sinh viên K56 Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Phan...

IMPACTS OF EVFTA ON VIETNAM’S FDI

Nguyễn Thị Ngọc My, Đỗ Thị Thảo Hiền, Dương Văn An, Tường Thị Yến Linh Sinh viên K58, Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường...

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý...

Bùi Nhật Huy, Phạm Khánh Linh, Huỳnh Nguyễn Vinh, Bùi Lý Ngọc Như  Sinh viên K58 Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học...

TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐẾN RỦI RO TRƯỢT GIÁ CỔ PHIẾU: BẰNG...

Nguyễn Hoài Nam, Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Lâm Bửu Nhi, Lê Trần Bảo Ngân Sinh viên K57B, Tài chính quốc tế  Cơ sở II Trường...

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM -THỰC TRẠNG...

Nguyễn Thị Mai Phương1 Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Thị Diệu Ái Sinh viên K57...

COVID-19 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN FORCE MAJEURE VÀ...

                                               ...