No. 3

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VN SANG...

Nguyễn Trúc Bình Nguyên, Dương Anh Quân, Hoàng Minh Ngọc, Phạm Huy Hoàng Sinh viên K59 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng...

HÀM Ý TỪ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI KHÍ THẢI LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ...

Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hoàng Hà Vy, Trịnh Vũ Diệu Anh, Hoàng Thị Thùy Dương, Nguyễn Minh Đức Sinh viên K59 CTTT Kinh tế -...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ QUỐC...

Lương Mai Hằng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phùng Thị Xuân Thủy, Phan Hải Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thùy Vân Sinh viên K58 Kinh tế đối...

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ...

Hà Minh Hằng, Nguyễn Đỗ Khánh Linh Sinh viên K59 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường Đại...

ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TỪ...

Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Mỹ Tâm, Nguyễn Huy Hải Sinh viên K59 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế & Kinh...

TỪ CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ – TRUNG TỚI SỰ DÂNG CAO CỦA...

Nguyễn Trúc Quỳnh Sinh viên K59 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH ASEAN – HONGKONG (AHKFTA) LÊN NGÀNH THUỶ HẢI SẢN...

Phan Hoài Thu, Lê Thị An Chinh, Đỗ Thị Khánh Linh Sinh viên K59 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN...

Nguyễn Khánh Linh, Lê Thị Diễm Quỳnh Sinh viên K59 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc...

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH...

Nguyễn Thị Hồng Huế, Võ Mai Anh, Lê Công Tú, Phan Thị Hà Phương, Nguyễn Huệ Linh Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại –...

HIỆP ĐỊNH VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA WTO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ LÊN CÁC...

Nguyễn Thùy Trang, Chu Thục Trinh, Phạm Thảo Vi, Lê Khánh Uyên Sinh viên K59 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Viện Kinh...