No. 2

ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN...

Phạm Hồ Nhất Phương, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Lan, Võ Anh Nhựt Minh, Đinh Thị Thư Sinh viên K57A - Quản trị kinh doanh...

ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN TỪ...

Phạm Trần Trúc Mai, Trần Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên Sinh viên K59CLC - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương...

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN...

Lê Thu Hằng, Niê Nguyễn Hải Vy, Lê Đàm Hồng Thọ, Nguyễn Khánh Vy, Thi Hoàng Anh Sinh viên K60CLC1 – Quản trị kinh doanh quốc...

ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN VIỆC HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI...

Nguyễn Lê Quỳnh Như, Hoàng Lê Quốc Tuấn Sinh viên K60CLC1 – Quản trị kinh doanh quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại...

PHÂN TÍCH VỀ MÔ HÌNH DUNNING VÀ CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN

Trần Thanh Như Hà, Đinh Nguyễn Nhật Hân, Nguyễn Thị Cúc Hương, Nguyễn Văn Hoàng Nhân Sinh viên K57CLC3 – Kinh tế đối ngoại Cơ sở II...

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP LỰC HỌC HÀNH LÊN HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA SINH...

Cao Thùy Linh, Phạm Quỳnh Đan, Trần Hoài Thương Sinh viên K60 – Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP....

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HÀNH VI TIÊU DÙNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI...

Phạm Bùi Thành Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Kim Ngân, Trần Vân Anh, Diệp Quốc Chinh Sinh viên K59 – Kinh tế đối ngoại Cơ sở...

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VIỆT NAM

Dương Thanh Dũng, Nguyễn Tuyết Anh, Đỗ Khánh Duy, Võ Hoàng Ngọc, Lê Tuấn Anh Sinh viên K60 - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II...

TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở HÀ NỘI

Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Thiên Thanh, Ngô Nguyễn Hoa Siêm, Phạm Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị Kiều Trang Sinh viên K60B – Tài chính quốc...

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH DU LỊCH TRONG NƯỚC DƯỚI ĐIỀU...

Đồng Tự Trân, Vũ Hoàng Hải Yến, Lê Minh Thắng, Lê Chánh Thảo, Nguyễn Thị Bảo Trân Sinh viên K58F – Kinh tế đối ngoại, Cơ...