NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THIẾU KHO LẠNH CHO XUẤT KHẨU NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

0
313

Nguyễn Khánh Linh , Dương Tiến Đạt, Vũ Nguyễn Thu Trang, Phạm Tiến Long, Dương Anh Tú, Trần Hoàng Mai
K59 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Yến
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài nghiên cứu tập trung vào thực trạng thiếu kho lạnh cho xuất khẩu nông sản ở Việt Nam. Nông sản đang là mặt hàng xuất khẩu nội trội, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua. Do tính chất đặc thù của nông sản, xuất khẩu mặt hàng này yêu cầu sử dụng kho lạnh để bảo quản. Tuy nhiên, hiện tại thực trạng thiếu kho lạnh cho xuất khẩu nông sản vẫn đang tồn tại. Dựa trên việc nghiên cứu hoạt động xuất khẩu nông sản và tình hình kho lạnh ở Việt Nam, nhóm tác giả đã đánh giá tình trạng thiếu hụt kho lạnh cho xuất khấu mặt hàng chủ lực này. Đồng thời nguyên nhân của thực trạng này cũng được làm sáng tỏ. Từ đó nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết thực trạng này.

Từ khóa: kho lạnh, nông sản, xuất khẩu

Abstract

This paper focuses on the shortage of cold storage for agricultural product exports in Vietnam. Agricultural products are a prominent domestic export product, contributing greatly to Vietnam’s total export turnover in recent years. Due to the specific characteristics of agricultural products, exporting this item requires the use of cold storage for preservation. However, the current situation of lack of cold storage for agricultural exports still exists. Based on the study of agricultural exports and the situation of cold storage in Vietnam, the authors assessed the shortage of cold storage for the export of this staple product. Moreover, the cause of this situation is also elucidated. Since then, the authors have come up with some solutions to solve this situation.

Keywords: cold storage, agricultural products, export

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments