BÀI VIẾT

ỨNG DỤNG CHUỖI CUNG ỨNG TUẦN HOÀN: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT...

Trần Trung Nhật Minh Sinh viên K59 Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương,...

TÌNH HÌNH PHÁT THẢI KHÍ CO2 Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ...

Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Đỗ Trâm Anh, Nguyễn Thị Phương, Trần Đình Đức, Đặng Quốc Thành Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THỦY SẢN CỦA...

Nguyễn Thùy Linh, Ngô Lê Mai, Đỗ Mai Khanh, Phạm Thị Thu Hà Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NEURAL NETWORK TRONG XÁC ĐỊNH CẢM XÚC KHÁCH HÀNG TRỰC...

Mẫn Đức Bình Minh Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Vương...

TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG XANH Ở CÁC...

Lê Trần Khánh Ngọc, Đào Ngọc Quỳnh Anh, Ngô Minh Anh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ...

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN...

Dương Thùy Linh, Nguyễn Phương Ngân, Trần Mỹ Hiếu Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II -...

THAM VẤN HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI...

Phạm Nguyễn Ngọc Thư, Phạm Yến Linh, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Hoàng Bảo Vy Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh...

DÂN SỐ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TẠI CÁC...

Vũ Bích Loan, Vũ Việt Anh, Dương Quỳnh Nga, Nguyễn Quang Kháng Sinh viên K59 Kinh tế và phát triển quốc tế - Khoa Kinh...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TỚI LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ CO2 TẠI...

Hoàng Thị Trà My , Đoàn Kim Anh, Trần Kiều Mai Anh, Trần Thị Hoài, Trần Thị Huế, Phạm Ngọc Hà Trang Sinh viên K59...

TÁC ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI LÊN SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN CỦA...

Phạm Thị Khánh Ly, Trần Thiên Hương, Trần Minh Quang, Vương Quốc Anh, Nguyễn Tuấn Long Sinh viên K60 Quản trị kinh doanh – Khoa...