BÀI VIẾT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI...

La Thị Tuyết Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê Thu...

ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN VIỆC HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI...

Nguyễn Lê Quỳnh Như, Hoàng Lê Quốc Tuấn Sinh viên K60CLC1 – Quản trị kinh doanh quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại...

PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ TẠI...

Đặng Phương Chi Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thuý...

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TIKTOK ĐẾN KẾT QUẢ HỌC...

Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hồng Duyên Sinh viên K59 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG ĐIỀU TIẾT CỦA YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN Ý...

Bùi Thị Hà Trang Sinh viên K56 Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIVE-STREAM ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM CỦA KHÁCH...

Nguyễn Linh Chi Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Tăng...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG VÀ Ý ĐỊNH TIẾP ...

Trần Thị Lan Hương Sinh viên K57 Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Thân...

NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG...

Đặng Thùy Linh , Dương Thị Chinh, Phạm Minh Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh viên K57 Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI TIÊU DÙNG BỀN VỮNG TRONG...

Trần Thị Tú Uyên, Đặng Thái Thanh Thảo, Phan Thị Phương Thảo K57 Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Trường...

CAM KẾT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM TRONG CPTPP VÀ...

Nguyễn Dương Việt Anh1 Sinh viên K58 CLC Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Phạm Hồng Hạnh Sinh viên K58 Luật...