CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH TRẠNG NGHIỆN MẠNG XÃ HỘI Ở NGƯỜI DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
2281

Trần Phương Linh, Đặng Việt Hùng
Sinh viên K58 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Bảo Anh
Sinh viên K58 Luật thương mại quốc tế – Khoa Luật
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Yến Nhi
Sinh viên K58 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hà Minh Đức
Sinh viên K61 Khoa học dữ liệu trong kinh tế và Kinh doanh – Khoa Toán kinh tế
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Vân
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong khoảng một thập kỷ gần đây, các phương tiện truyền thông xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt ở Việt Nam. Cùng với đó, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, tình trạng nghiện mạng xã hội đang ngày càng gia tăng và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Xuất phát từ thực tiễn này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thang đo nghiện mạng xã hội và tiến hành khảo sát 254 người dùng trên địa bàn Hà Nội, qua đó kiểm định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố nghiên cứu. Kết quả cho thấy thời lượng và hành vi sử dụng mạng xã hội của người dùng chịu tác động lớn bởi các nhân tố đến từ phương tiện truyền thông xã hội. Nhận thức được vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp thực tiễn, khoa học trong việc sử dụng mạng xã hội nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ tình trạng nghiện mạng xã hội.

Từ khóa: Mạng xã hội, nghiện mạng xã hội, nghiện hành vi.

Abstract

In the recent decade, social media has been gaining enormous popularity in Vietnam. Additionally, the outbreak of COVID-19 has tremendously boosted the usage of Internet services, especially social networking sites. However, social media addiction has caused adverse effects to consumers’ general well-being, physical and mental health. As a result, our research group developed a social network addiction scale and conducted a survey of 254 participants who are active social media users, with an aim to verify and evaluate the variables’ impacts. The findings of the study demonstrate that the usage and behaviors of social media users are significantly affected by factors derived from social platforms. Therefore, this paper provides evidence-based solutions to mitigate the negative outcomes of problematic social media use.

Keywords: Social network, social network addiction, behavioral addiction.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments