ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THỜI TRANG VÀ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

0
68

Đinh Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Mai Anh
Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Minh Phương, Phạm Phương Anh, Triệu Lâm Như Thảo
Sinh viên K60 CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Yến
Giảng viên Bộ môn Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đóng góp 5,6 tỷ USD vào GDP năm 2023 (Manono, 2020) và dự kiến đạt 2,06 tỷ USD vào năm 2024 (Statista, 2024) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức như: hiệu quả chuỗi cung ứng thấp, hàng giả tràn lan và nhu cầu minh bạch trong quản lý hàng hóa ngày càng cao. Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) với khả năng theo dõi thời gian thực, quản lý kho hàng và xác minh sản phẩm hiệu quả được xem là giải pháp tiềm năng cho các vấn đề trên. Việc ứng dụng RFID trong ngành thời trang quốc tế đã mang lại nhiều lợi ích như: giảm thiểu sai sót, tăng tốc độ xử lý hàng hóa, chống hàng giả và nâng cao độ tin cậy cho thương hiệu. Nghiên cứu này tập trung vào việc tích hợp và ứng dụng công nghệ RFID vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp thời trang trên thế giới nhằm từ đó đánh giá vai trò của RFID trong việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu suất tổng thể cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thực tế từ các doanh nghiệp áp dụng RFID. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin và khuyến nghị thiết thực cho các doanh nghiệp thời trang Việt Nam trong việc ứng dụng RFID để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Từ khóa: RFID, Thời trang, Việt Nam, Chuỗi cung ứng, Công nghiệp 4.0, Quản lý kho hàng, Tích hợp công nghệ.

Abstract
The Vietnamese fashion industry is experiencing remarkable growth, contributing 5.6 billion USD to the GDP in 2023 (Manono, 2020), and is projected to reach 2.06 billion USD by 2024 (Statista, 2024). While playing a significant role in the national economy, the industry faces numerous challenges, including low supply chain efficiency, rampant counterfeiting, and increasing demand for transparency in product management. RFID (Radio Frequency Identification) technology offers real-time tracking, warehouse management, and efficient product verification—a potential solution for the fashion industry. Its international application has reduced errors, accelerated processing, combated counterfeiting, and enhanced brand reliability. This study assesses RFID integration in the supply chain of Vietnamese fashion enterprises. Utilizing real-world data analysis, the research aims to provide practical insights for Vietnamese fashion businesses, enhancing competitiveness and sustainable development through RFID adoption.
Keywords: RFID, Fashion Industry, Vietnam, Supply Chain, Industry 4.0, Inventory Management, Technological Integration.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments