CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỘNG ĐỒNG DỰA TRÊN PHẦN THƯỞNG TẠI VIỆT NAM

0
126

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Hà My, Nguyễn Phúc Nhị Thảo
Sinh viên K59 CLC Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Cao Thùy Anh
Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Hoàng Minh
Sinh viên K59 CLC Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

TS. Nguyễn Thúy Anh
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngoài các phương pháp gây quỹ thông thường, gây quỹ cộng đồng đang ngày càng phổ biến như một phương tiện hỗ trợ các công ty mới và doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ tiền trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam có sự quan tâm khiêm tốn đến chiến lược huy động vốn này, đặc biệt là huy động vốn từ cộng đồng dựa trên phần thưởng. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các biến số ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của những người ủng hộ trong các dự án gây quỹ cộng đồng dựa trên phần thưởng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một số yếu tố, bao gồm các yếu tố liên quan đến chiến dịch, các biến số liên quan đến người sáng tạo, các tính năng liên quan đến nền tảng và các yếu tố liên quan đến chính phủ mới được phát hiện, có ảnh hưởng có lợi mạnh mẽ đến các quyết định đầu tư được thực hiện thông qua huy động vốn từ cộng đồng dựa trên phần thưởng. Kết quả đưa ra khuyến nghị cho các bên liên quan nhằm phát triển loại hình huy động vốn này tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam một cách bền vững.

Từ khóa: huy động vốn cộng đồng dựa trên phần thưởng, quyết định huy động vốn, nhà đầu tư/người góp vốn, dự án.

Abstract

In addition to conventional fundraising methods, crowdfunding is growing in popularity as a means of assisting new firms and small to medium-sized enterprises with obtaining sufficient funds on a global scale. However, Vietnam enterprises have a modest interest in this fundraising strategy, particularly reward-based crowdfunding. Therefore, the purpose of this study is to examine the variables influencing backers’ investment decisions in reward-based crowdfunding projects. The research findings indicate that several factors, including campaign-related factors, creator-related variables, platform-related features, and newly discovered government-related elements, have a strong beneficial influence on investment decisions made through reward-based crowdfunding. The result offers recommendations to stakeholders to grow this type of capital mobilization in developing nations like Vietnam in a sustainable manner.

Keywords: Reward-based crowdfunding, funding decision, backers, campaigns.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments