TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TỚI LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ CO2 TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á

0
956

Hoàng Thị Trà My , Đoàn Kim Anh, Trần Kiều Mai Anh, Trần Thị Hoài, Trần Thị Huế, Phạm Ngọc Hà Trang
Sinh viên K59 Kinh tế Quốc tế – Khoa Kinh tế Quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Huyền Trang
Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài nghiên cứu khám phá tác động của đối mới công nghệ đến việc phát thải khí CO2 sử dụng số liệu của 32 quốc gia ở châu Á (chủ yếu là các nước có thu nhập trung bình thấp) trong giai đoạn 1996 – 2014 với phương pháp hồi quy GMM dựa trên dữ liệu được lấy từ báo cáo Các chỉ số phát triển thế giới (World Development Indicators – WDI) của Ngân hàng Thế giới (WB). Kết quả từ nghiên cứu cho thấy đổi mới công nghệ thông qua mức chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) làm gia tăng mức phát thải khí CO2. Bên cạnh đó, các yếu tố như phát triển công nghiệp hay mức sử dụng năng lượng cũng tiếp tục làm tăng lượng phát thải khí CO2. Tuy nhiên, sự gia tăng diện tích rừng và quá trình đô thị hóa góp phần làm giảm việc phát thải ở các quốc gia Châu Á trong giai đoạn nghiên cứu.

Từ khóa: Khí thải CO2, đổi mới công nghệ, hồi quy GMM, châu Á

Abstract

This paper explores the impact of technological innovation on CO2 emissions in a panel of 32 countries in Asia (mainly low-middle income countries) over the period 1996- 2014 with the GMM regression model based on data taken from the World Development Indicators (WDI) report of the World Bank (WB). The results from the research show that technological innovation such as Research and development expenditure (%GDP) increases CO2 emissions. In addition, factors such as Industry (including construction) or Energy use increase CO2 emissions. However, the rise in increasing Forest area and Population density contributed to the reduction in emissions in the Asian countries during the research period.

Keywords: CO2 emissions, Technology innovation, GMM, Asian

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments