HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG VƯƠNG QUỐC ANH TRONG BỐI CẢNH HIỆP ĐỊNH UKVFTA

0
916

Phạm Thị Nhật Minh, Lâm Mỹ Phượng, Lê Ngọc Hoa
Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Huyền
Sinh viên K59 Thương mại quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nghiêm Công Thanh
Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Thị Ngân Hà
Sinh viên K59 Tiếng Trung thương mại – Khoa Tiếng Trung thương mại
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương
Giảng viên Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Cá tra là một trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Vương quốc Anh chính thức tách khỏi liên minh châu Âu EU từ năm 2019. Tận dụng cơ hội đó, Việt Nam đã ngay lập tức ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh UKVFTA nhằm tránh gián đoạn giao thương hàng hóa. Hiệp định này đã mở ra kỷ nguyên mới trong trao đổi hàng hóa giữa hai quốc gia nhưng thực tế vẫn tồn tại một số rào cản phi thuế quan cản trở doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam phát triển. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về tác động của UKVFTA dựa trên việc phân tích tình hình xuất khẩu cá tra sang thị trường Vương quốc Anh trong bối cảnh UKVFTA. Theo đó, nhóm tác giả thấy rằng để tận dụng triệt để ưu đãi mà UKVFTA mang lại, doanh nghiệp cần thích ứng và không ngừng đổi mới công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất góp phần thúc đẩy ngành xuất khẩu cá tra trong thời gian tới.

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh, cá tra xuất khẩu

Abstract

Thanks to the European Union – Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), pangasius has now become one of the major exporting items of Vietnam to European countries, especially the United Kingdom. In 2019, after the Brexit event, Vietnam and the UK immediately signed a new agreement called the UK – Vietnam Free Trade Agreement (UKVFTA) to avoid trade disruptions. The agreement has begun a new era in UK-Vietnam trade relations, thereby creating favorable conditions for Vietnam to export its goods to the UK. However, besides the opportunities for promoting exports, there are still some obstacles such as non-tariff barriers or strict standards of the UK market that slow down the development of Vietnamese goods and enterprises. In this article, the authors will give an overview of the impact of UKVFTA on the export of Vietnamese pangasius to the UK market. The results of the article are based on the analysis of opportunities and challenges of pangasius export in the context of UKVFTA. During the research process, the authors found that in order to effectively take advantage of the incentives provided by the agreement, enterprises need to adapt and constantly innovate their technology to be able to meet the rigorous standards of the UK market. At the end of the article are some recommendations of the authors for the Government and Vietnamese enterprises to stimulate the potential pangasius export industry.

Keyword: the UK – Vietnam Free Trade Agreement (UKVFTA), pangasius.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments