VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU HIỆN NAY

0
3408

Dương Thu Hằng, Vũ Nguyễn Hải Anh, Đoàn Thị Khánh Huyền
Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tạ Khánh Linh
Sinh viên K59 Thương mại quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đoàn Thu Hà, Nguyễn Thu Hà
Sinh viên K59 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương
Giảng viên Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam và luôn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu trong suốt 15 năm trở lại đây. Đối với ngành điều xuất khẩu nước ta, EU không phải là một thị trường mới nhưng cho đến nay, thị trường này vẫn còn nhiều sự hấp dẫn cũng như tiềm năng phát triển. Nghiên cứu này vận dụng lý thiết về mô hình kim cương Porter để tìm hiểu những lợi thế của ngành điều Việt Nam trong thị trường châu Âu dựa trên các dữ liệu được tổng hợp tính đến thời điểm năm 2021. Bài viết đưa ra tổng quan về các lợi thế cạnh tranh của ngành điều Việt Nam khi xuất khẩu sang EU, cùng với đó là sự hỗ trợ của sự phát triển không ngừng từ phía xã hội, những tiến bộ về khoa học công nghệ và cả những lợi thế từ việc quan hệ thương mại quốc tế ngày càng được mở rộng. Trong những năm gần đây, với sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 đã gây ra không ít khó khăn cũng như xáo trộn trong đời sống, tuy nhiên kết quả của mô hình nghiên cứu đồng thời chỉ ra rằng dù khó khăn là thế, ngành điều Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều nhờ có những điều kiện thuận lợi để phát triển và có nhiều triển vọng trong năm 2022.

Từ khóa: Mô hình kim cương, lợi thế cạnh tranh, xuất khẩu hạt điều, Việt Nam, EU.

Abstract
Cashew nuts are a significant agricultural commodity in Vietnam, and they have led the globe in export for the past 15 years. The EU is not a new market for our country’s cashew export business, but it still has a lot of potential for growth. Based on aggregated data up to 2021, this study uses the Porter diamond model theory to understand the advantages of the Vietnamese cashew business in the European market. The article presents an overview of Vietnam’s cashew industry’s competitive advantages when exporting to the EU, as well as the support of the country’s ongoing growth, improvements in science and technology, and the benefits of growing international trade connections. The severe breakout of the COVID-19 pandemic in recent years has created many challenges and disruptions in life; nonetheless, the results of the study model reveal that, despite the difficulties, as a result of the excellent growth conditions, Vietnam’s cashew sector has not been adversely affected and has a bright future in 2022.

Keywords: Diamond model, competitive advantage, cashew export, Vietnam, EU.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments