ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

0
1396

Lâm Bảo Ngọc, Phạm Quỳnh Phương, Phạm Minh Hạnh, Nguyễn Thị Mai Ly, Nguyễn Thị Chung Anh
Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Thuỳ Dương
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn từ 2020 tới nay, đặc biệt là có sự tác động rất lớn đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nghiên cứu này của chúng tôi bao gồm sự phân tích về những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến việc sử dụng ví điện tử tại Việt Nam và dữ liệu khảo sát thu thập được từ Internet của gần 300 công dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong tháng ba 2022. Kết quả của bài nghiên cứu này sẽ thống kê sự khác biệt trong hành vi người tiêu dùng trước và sau khi sử dụng ví điện tử và đề xuất các giải pháp trong việc phát triển chính sách của hệ thống thanh toán điện tử trên sàn thương mại Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 và hậu Covid-19.

Từ khoá: ví điện tử, hành vi người tiêu dùng Việt Nam, đại dịch COVID-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic has created a huge impact on Vietnam’s economy during the period from 2020 until now, especially on the use of wireless payment methods. Our study includes the analysis of the influence of 7 factors affecting the intentions to use E-wallets and research data collection via the Internet from 300 Vietnamese citizens from different regions in March 2022. This study research will point out the differences in Vietnamese consumer behavior before and after using e-wallets and propose solutions for developing the policy of online payment systems in Vietnam’s e-commercial marketplace. during the Covid-19 and post-Covid-19 period.

Keywords: E-wallets, Vietnamese consumer behavior, COVID-19 pandemic.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments