CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ KHI VIỆT NAM THAM GIA EVFTA

0
1741

Chu Thị Mai Thảo, Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Tường Oanh
Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lưu Nhật Quyên
Sinh viên K59 Thương mại quốc tế – Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trịnh Thu Hảo
Sinh viên K59 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương
Giảng viên Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

EVFTA là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với mức tự do hóa cao giữa Việt Nam và 28 quốc gia thành viên EU và chính thức có hiệu lực từ 01/08/2020. Khi EVFTA có hiệu lực, đã tạo ra sự tích cực đối với xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thêm thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các rào cản thuế quan, phi thuế quan cho xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, Hiệp định này cũng gây ra không ít thách thức đối với doanh nghiệp Việt xuất khẩu cà phê như phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ phía thị trường EU. Dựa trên các dữ liệu thứ cấp thu thập được và phân tích SWOT, bài nghiên cứu đã phân tích và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với hoạt động xuất khẩu cà phê, bao gồm cả xuất khẩu cà phê thô và cà phê đã qua chế biến, kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia EVFTA tới nay (giai đoạn 2020-2021). Qua đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tận dụng tốt những lợi ích mà EVFTA mang lại cho ngành hàng xuất khẩu cà phê.

Từ khóa: Hiệp định EVFTA, cà phê, xuất khẩu, Việt Nam.

 

Abstract

EVFTA is a new generation foreign trade agreement with a high degree of liberalization between Vietnam and 28 EU members and officially took effect from August 1, 2020. Since EVFTA has been implemented, it created a positive effect on Vietnam’s exports, helping to diversify export markets, remove tariff and non-tariff barriers for coffee exports. However, it also causes many challenges for Vietnamese coffee exporters. Based on secondary data and SWOT analysis, this research analyzed and assessed the impact of EVFTA on coffee exports, including both raw and processed coffee, since EVFTA took effect until now (period 2020-2021). Thereby, the authors propose some recommendations for the state and export enterprises to make good use of the benefits that EVFTA brings to the coffee export industry.

Keywords: EVFTA, coffee, export, Vietnam.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments