CPTPP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

0
1510

Nguyễn Thu Hà, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thanh Huyền,
Đỗ Phương Linh, Tống Phương Thảo, Nguyễn Thúy Thanh, Phạm Ngọc Minh,
Thiều Thị Yến
Sinh viên K59 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thu Hằng
Giảng viên Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) dẫn đến những cam kết đặc biệt đối với thị trường Việt Nam về thuế quan, hàng rào phi thuế quan, lao động, môi trường… Đặc biệt, với sự cắt giảm thuế quan đáng kể từ CPTPP, Việt Nam đã đón nhận nhiều cơ hội trong lĩnh vực xuất khẩu dệt may. Bên cạnh việc cung cấp cái nhìn tổng quan về CPTPP, bài nghiên cứu này còn nhằm mục đích đánh giá tình hình chung của ngành xuất khẩu dệt may ở Việt Nam, và ảnh hưởng của CTPTPP với một số doanh nghiệp dệt may lớn tại Việt Nam theo phương pháp định tính để phân tích ảnh hưởng của hiệp định CPTPP đối với ngành xuất khẩu dệt may ở Việt Nam; từ đó đánh giá được lợi thế và hạn chế trong quá trình áp dụng hiệp định thương mại này. Thông qua bài báo cáo, chúng tôi muốn đưa ra một số khuyến nghị nhằm khai thác cơ hội và vượt qua thách thức từ các cam kết CPTPP, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động kinh tế và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dệt may.

Từ khoá: CPTPP, Cơ hội, Thách thức, Xuất khẩu, Ngành dệt may Việt Nam

Abstract

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership (CPTPP) has many remarkable commitments towards Vietnam’s market regarding tariffs, non – tariff barriers, labor and environment standards, etc. With significant tariff cuts from CPTPP, in particular, Vietnam has been presented with several opportunities in the export of textile. Besides providing an overview of CPTPP, the research aims to evaluate the overall situation of Vietnam’s textile exports and impacts of CPTPP on the largest textile Vietnam companies by using the qualitative method to analyze the impact of the CPTPP agreement on Vietnam’s textile exports to the CPTPP members or regional countries, then measures the effectiveness and investigates the limitation in the process of applying the trade agreement. Through the paper, we want to provide some recommendations to exploit opportunities and overcome challenges from CPTPP commitments with a view to broadening the scope of economic activities and increasing the textile exports turnover.

Keywords: CPTPP, Opportunities, Challenges, Export, Vietnam’s textile exports.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments