CAM KẾT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG NÔNG SẢN TRONG UKVFTA VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM

0
824

Nguyễn Thu An, Nguyễn Thị Hải Băng, Đỗ Thị Thanh Hảo, Nguyễn Cao Nhật Minh, Trần Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thùy
Sinh viên K59 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Vương quốc Anh là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Anh đã có sự khởi sắc rõ rệt ở một số mặt hàng nông sản sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Anh (UKVFTA) chính thức có hiệu lực vào ngày 01/5/2021. Hiệp định đã tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho hàng xuất khẩu Việt Nam sang thị trường UK thông qua các cam kết cắt giảm thuế cho rất nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được đầy đủ và kịp thời thông tin về chính sách quản lý nhập khẩu của Anh nên đã bỏ lỡ cơ hội để xuất khẩu sang thị trường này. Đề tài được nghiên cứu với các lý do chính. Thứ nhất, nghiên cứu nội dung chính về các cam kết thuế nhập khẩu của UK trong UKVFTA, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam.. Thứ hai, phân tích những ảnh hưởng tiềm tàng của những cam kết này đến xuất khẩu nông sản Việt Nam sang UK. Thứ ba, nêu ra cơ hội, thách thức; đề xuất các khuyến nghị để các đơn vị xuất khẩu nông sản trong nước tận dụng lợi thế do UKVFTA mang lại.

Từ khóa: UKVFTA, thương mại nông sản, chính sách thuế nhập khẩu, tác động, giải pháp

Abstract

The UK is one of Vietnam’s major export markets. In addition, the export turnover of Vietnam’s agricultural products to the UK market has markedly increased in a number of items after the Vietnam – UK Trade Agreement (UKVFTA) officially took place and effect on May 1, 2021. The agreement has created significant competitive advantages for Vietnamese exports to the UK market by exempting many products from many import tax lines. However, very few Vietnamese enterprises have grasped the regulations on the British’s policies and regulations on import. Therefore, they have missed the opportunity To expand their export to this market. For those reasons, the main purposes of this research is to: firstly, to study the main content of the import tax agreements from the UK; secondly, to analyze the impact of UKVFTA’s tariff agreements on Vietnamese agricultural exports; lastly, to indicate opportunities, challenges and propose recommendations for Vietnam’s domestic agricultural product exporters to exploit the advantages brought by UKVFTA.

Keywords: UKVFTA, agricultural trade, import tax policy, initial impacts, proposals.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments