CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CHUYỂN VIỆC CỦA LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

0
773

Phạm Quang Hưng
Sinh viên K56 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Phương Trà, Nguyễn Trâm Anh, Nguyễn Thúy Hằng
Sinh viên K57 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Hương Giang
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, Bắc Ninh là một trong những tỉnh thành dẫn đầu về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI tại Việt Nam. Bắc Ninh có 15 khu công nghiệp (KCN) tập trung, 1 khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định cho 332,000 lao động. Tuy nhiên, cũng chính vì tỉnh có nhiều KCN tập trung, nên nhu cầu về nhân lực của các nhà  máy rất lớn nên khó đặt ra yêu cầu cao đối với  người lao động về trình độ chuyên môn, tay nghề nên người lao động rất dễ chuyển việc, gây ảnh hưởng lớn đến  tính ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, tìm giải pháp giảm thiểu hành vi chuyển việc ở người lao động đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của tỉnh. Do vậy, bài viết này tập trung nghiên cứu và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng chuyển việc của nhóm lao động này, từ đó đề ra một số giải pháp khắc phục nhằm ổn định thị trường lao động.

Từ khóa: Bắc Ninh, Khu công nghiệp, hành vi chuyển việc.

Abstract

In recent years, Bac Ninh has been a pioneer in attracting FDI in Vietnam with 15 industrial parks (IZs), 1 information technology park and over 30 industrial clusters, creating 332,000 jobs. However, a large number of industrial zones in association with many factories leads to a high demand of workers, thus, they can not set sophisticated requirements on labour quality. Therefore, it is easy for workers to change their jobs, adversely affecting the stability of business performance of enterprises in the industrial zones. Accordingly, finding solutions to reduce turnover rate has become a top concern of the province. In this regard, this paper attempts to examine the factors affecting workers’ job switching behavior in Bac Ninh’s industrial zones, to propose some key solutions to stabilize the labor market in this locality.

Keywords: Bac Ninh, Industrial zones, job transfer behavior.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments