PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA VÙNG TỚI NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

0
969

Nguyễn Minh Nguyệt, Vũ Mỹ Linh
Sinh viên K57 CLC Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trịnh Minh Tâm
Sinh viên K58 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Văn Trọng, Nguyễn Thị Thanh Hiền
Sinh viên K57 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Ngọc Quyên
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bối cảnh nền công nghiệp số hóa đang diễn ra ngày càng nhanh chóng, dẫn tới sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, việc đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngày càng đóng vai trò nền tảng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp. Văn hóa vùng là một nhân tố quan trọng, định hướng hoạt động ĐMST của doanh nghiệp. Dựa trên kế thừa những nghiên cứu trước đó liên quan đến mối quan hệ giữa văn hóa vùng và năng lực ĐMST, kết hợp với phân tích ý nghĩa kết quả hồi quy, nhóm tác giả nhận thấy rằng quy mô doanh nghiệp và quỹ đầu tư và phát triển cho thấy có tác động tới năng lực ĐMST của doanh nghiệp Việt Nam khi nghiên cứu 318 doanh nghiệp Việt Nam tại sàn chứng khoán HNX trong giai đoạn 2017-2019. Nghiên cứu đưa ra một số nhận xét chung về triển vọng lý thuyết và hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả.

Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, Văn hóa vùng.

Abstract

In the context of the rapidly changing business environment caused by the fast-developing digital industry, innovation investment is playing an increasingly important role in business development. Regional culture is an important factor in corporate innovation. Based on previous studies related to the relationship between regional culture and innovation capacity, combined with analysis of regression model from secondary data of 318 Vietnamese enterprises on the Hanoi Stock Exchange (HNX), the authors found that enterprise size and investment and development fund had the strongest impact on the innovation capacity of Vietnamese enterprises 318 Vietnamese enterprises in the period 2017-2019. The study provides some general comments on the theoretical outlook and the author’s next research direction.

Keywords: Corporate innovation, regional culture.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments