CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA MICHELIN VIỆT NAM

1
2456

Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Thị Hồng An
Sinh viên K56 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Thị Thu Giang
Giảng viên Khoa Tiếng Pháp Thương mại
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Thị trường săm lốp Việt Nam được nhận định là một khu vực tiềm năng. Do đó, thị trường này đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tham gia. Năm 2009, thương hiệu nổi tiếng Michelin quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Từ đó đến nay, rất nhiều câu hỏi xoay quanh hoạt động kinh doanh của nhãn hiệu nổi tiếng này vẫn đang được đặt ra. Chính vì vậy, Nhóm nghiên cứu mong muốn tìm hiểu vấn đề này nhằm mục tiêu: Thứ nhất, phân tích tình hình kinh doanh của công ty Michelin tại Việt Nam từ năm 2009 đến nay; Thứ hai, phân tích các năng lực cốt lõi của công ty Michelin khi hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng như chiến lược kinh doanh của công ty thông qua kết quả khảo sát của Nhóm nghiên cứu; Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Michelin tại Việt Nam.

Từ khóa: Michelin, săm lốp, tình hình kinh doanh, SWOT.

Abstract

The market of tires in Vietnam is considered as a potential one. Therefore, it has been attracting a range of large-sized foreign and domestic firms to participate in the tire manufacturing industry. In 2009, the famous brand Michelin decided to invest in this market of Vietnam. This research has been done for three main reasons. Firstly, to analyze the business situation of Michelin from 2009 to present. Secondly, to study the core competences of the Michelin group when it operates in Vietnam, as well as its business strategies by analyzing the result of the survey. Lastly, to present severals solutions to improve the business efficiency of the Michelin brand in Vietnam.

Keywords: Michelin, tires, business strategies.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Jamie

Thank you so much for the share