XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

0
2179

Đỗ Hà Thắm
Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Mỹ Dung
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Dựa trên khảo sát thực tế kết hợp với những cơ sở lý luận về thương hiệu, nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của 118 doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam cùng với 3 điển hình nghiên cứu là điện tử MoMo, Sàn thương mại điện tử Tiki, Chuỗi cửa hàng dịch vụ cầm đồ F88. Kết hợp các phương pháp trên, nhóm tác giả đã tìm hiểu được thực trạng các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam, cụ thể như sau: các doanh nghiệp đã có sự đa dạng về loại hình doanh nghiệp, về quy mô, về doanh thu trung bình năm, thời gian hoạt động và ngành nghề kinh doanh. Việc phân tích các điển hình đã xác định được tình hình thực tế của chiến lược xây dựng tầm nhìn thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, các hoạt động truyền thông thương hiệu, tiếp thị giới thiệu (Referral Marketing), quảng cáo, quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp. Từ đó, một số kiến nghị được đề xuất nhằm cải thiện vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: Xây dựng, phát triển, thương hiệu, khởi nghiệp

Abstract

This study focuses on the current situation of building and developing brands of startups in Vietnam. Based on the actual survey combined with the theoretical foundations of the brand, the research has confirmed the status of building and developing the brand of 118 start-ups in Vietnam, typically 3 brands that are currently operating in Vietnam. thriving are: MoMo electronics, Tiki e-commerce platform, F88 chain of pawn shops. The study ultilizes a combination of methods of synthesis, analysis, comparison, statistics, survey by questionnaire to clarify the research problem. Specifically, this research has been determined that the reality of start-up businesses in Vietnam has been diverse in terms of business types in terms of size, average annual revenue, operating time and business lines. Along with the analysis of typical cases, a market overview of each field has been identified from which brands have strategies to build brand vision, brand positioning, build brand identity systems, how to do brand communication, referral marketing, advertising, public relations. Finally, synthesize, analyze and propose some recommendations to improve the problem of building and developing brands for startups in Vietnam.

Keywords: Construction, development, brand, start-up.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments