CÁC RÀO CẢN THUẾ QUAN TRONG CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ – TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

0
1638

Nguyễn Ngọc Huyền, Lê Thị Phương Linh
Sinh viên K59 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Hoàng Mai, Phan Bùi Bình Nguyên
Sinh viên K59 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương, Nguyễn Minh Phương
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập hiện nay, câu chuyện xoay quanh cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc Mỹ – Trung luôn là một trong những vấn đề “kinh điển” kể từ khi chính thức bắt đầu. Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, cùng các rào cản thuế quan hai nước áp đặt lên nhau, đã gây ra tác động sâu sắc đến nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. . Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, nhóm quyết định chọn đề tài “Các rào cản thuế quan trong chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và tác động của chúng đến tình hình xuất khẩu Việt Nam” để đi sâu và nghiên cứu kỹ. Trong quá trình hoàn thiện đề tài, ngoài kiến ​​thức về Chính sách Thương mại quốc tế được trang bị, các thành viên trong nhóm đã tiến hành thu thập các thông tin, thống kê cần thiết từ các báo cáo, tạp chí,… từ các nguồn đáng tin cậy trên Internet nhằm xác định rõ nguyên nhân của cuộc chiến tranh, các hàng rào thuế quan hai quốc gia đã ban hành và tác động của chúng lên các nền kinh tế khác mà cụ thể là Việt Nam. Kết quả chỉ ra: Xuất khẩu của Việt Nam có thể tận dụng những lợi thế từ cuộc chiến tranh thương mại này khi nhu cầu đối với một số mặt hàng từ Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng cao trong cuộc chiến không khói nhưng cũng có thể chịu những ảnh hưởng bất lợi do sự cạnh tranh ngày càng phức tạp trên các thị trường xuất nhập khẩu khác của Việt Nam. Vì vậy, những giải pháp đúng đắn cho xuất khẩu Việt Nam để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế là hết sức cần thiết.

Từ khóa: hàng rào thuế quan, Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tình hình xuất khẩu của Việt Nam.

 

Abstract

In a world of modernization and integration, the story of the trade war between the US and China has always been one of the most persistent problems since it started. This trade war, with all of the tariff measures introduced, deeply affected the export of many countries including Vietnam. Realizing the importance of the situation, our group decided to choose the topic of “Tariff barriers in the US-China Trade War and their impacts on Vietnam’s exports”.  To dig deeper into the problem, apart from our own knowledge, we did online research to collect and analyze necessary information and statistics from reports, journals,… from reliable sources. Our study aims to determine the causes of such a massive event, investigate the tariff barriers issued by both countries, and from that clarify the impact of them to others’ economies, specifically Vietnam, eventually, suggest the solution for Vietnam to overcome and improve exporting activities. The result suggests that Vietnam export can take advantage of the trade war when there are high needs of certain goods from the United States and China during this, however, it can also be adversely affected as it is possible that the US and China make the competition more complex in other import-export markets of Vietnam. Therefore, the right solutions to promote advantages and overcome limitations are essential.

Keywords: tariff barriers, US-China trade war, Vietnam’s export.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments