CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0
2443

Bùi Thanh An
Sinh viên K56BF Cử nhân Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thị Châu Quyên
Giảng viên Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nghề nghiệp: cơ hội nghề nghiệp, ảnh hưởng của những người xung quanh, thu nhập và phúc lợi, cơ hội phát triển bản thân, đam mê, các rủi ro của công việc, và môi trường sống và làm việc. Sau khi phân tích dữ liệu của 212 sinh viên đại học ở Thành Phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu chỉ ra rằng thu nhập và phúc lợi, cơ hội phát triển bản thân và đam mê là ba yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn của sinh viên Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết quả của nghiên cứu nhất quán với lý thuyết lựa chọn nghề nghiệp của Holland về việc người lao động có xu hướng chọn vai trò công việc họ ưa thích và có khả năng sử dụng và luyện tập những kĩ năng và kiến thức của họ. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn khẳng định thêm về khái niệm phát triển bản thân của Super về giai đoạn Khám phá (từ 15 đến 24 tuổi) cho việc học và định hướng nghề nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất rằng sinh viên nên tham gia những buổi định hướng nghề nghiệp, những hội thảo chuyên sâu về chuyên ngành, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tập ở ngành nghề họ yêu thích để tăng hiệu quả tìm kiếm và lựa chọn nghề nghiệp.

Từ khóa: Ý định nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp, sinh viên, Thành Phố Hồ Chí Minh

Abstract

This research examines career intention factors as: job opportunities,  influences of people around, income and benefits, personal development chances, passion, risks at work, and living and working environment. After analyzing 212 samples from Hochiminh city university students, the study points out the factors that affect the career intention of Hochiminh city university students are income and benefits, personal development chances and passion. The finding is consistent with Holland’s theory of career choice about choosing where people enjoy their roles and having chances to use and practice their skills and knowledge. Besides, research shows that Super’s self-development concepts choose the stage Exploration (15-24 years old) for learning and career orientation is appropriate. Moreover, it recommends that students participate in career orientation sessions, specialized seminars, and internship experiences in their favourite industries to improve the efficiency of students’ job search and selection.

Keywords: career intention, career choice, student, Hochiminh city

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments